ΛΙΣΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε αυτή τη λίστα είναι εγγεγραμένες όσες βοηθοί μητρότητας είναι αυτή τη στιγμή μέλη του συλλόγου βοηθών μητρότητας Ελλάδος και αναγνωρισμένες επαγγελματίες από τον σύλλογο.
Η λιστα ενημερώνεται σε διμηνιαία βάση μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου