ΛΙΣΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σε αυτή τη λίστα είναι αναρτημένα τα ονόματα και τα στοιχεία βοηθών μητρότητας που είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος.

Η λίστα ενημερώνεται σε διμηνιαία βάση μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.