ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 2019

  • Εκπαίδευση Βοηθών Μητρότητας -  Θεσσαλονίκη (αναλυτικό πρόγραμμα)
  • Σεμινάριο περιγεννητικής αγωγής - Αθήνα
  • Σεμινάριο επαγγελματικής ταυτότητας & επιχειρηματικότητας της βοηθού μητρότητας - Θεσσαλονίκη (αναλυτικό πρόγραμμα)

Γενικές πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του συλλόγου για το 2019 εδώ.