Το Διοικητικο Συμβουλιο Του Συλλογου

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από Γενική Συνέλευση για 2 έτη.

Από τις 19/10/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας αποτελείται από τα εξής μέλη:

Μαρία Ανδρεουλάκη, Πρόεδρος

Κατερίνα Γάτου, Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Μελετάκη, Γραμματέας

Μυρτώ Χρονάκη, Ταμίας

Ευτυχία Τοπούζη, Μέλος

 

Ειρήνη Πατσίτα, Αναπληρωματικό Μέλος

Φιλίτσα Χατζητριανταφύλλου, Αναπληρωματικό Μέλος