Βοηθός μητρότητας: Η γυναίκα που φροντίζει τη mitrotita!
array
 • Τι είναι η Β.Μ. τοκετού;

  alt Η Β.Μ.Τ. είναι μια επαγγελματίας, εκπαιδευμένη να...
  more
 • Τι είναι η Β.Μ. λοχείας;

  alt Η Β.Μ.Λ. είναι μια επαγγελματίας, σύντροφος...
  more
 • Πώς μπορώ να γίνω Β.Μ.;

  alt Προκειμένου ο Σύλλογος να πιστοποιήσει επαγγελματίες βοηθούς...
  more

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας δημιουργήθηκε το 2008 από τις 20 βοηθούς μητρότητας λοχείας που εκπαιδεύτηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τότε δραστηριοποιείται με αυξανόμενη ενεργή συμμετοχή στο χώρο της περιγεννητικής υγείας.

Οι κύριοι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η παροχή πρακτικής και συναισθηματικής υποστήριξης στη νέα μητέρα από τον τοκετό και για περίοδο μέχρι 3 μήνες μετά τον τοκετό
 • Η προώθηση – αναγνώριση του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας στην ελληνική κοινωνία
 • Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου
 • Η δικτύωση και συνεργασία με οργανισμούς που προωθούν τη βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας για τη μητέρα και το μωρό

more