ΑμεΑ – Πολιτική συλλόγου

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Τι είναι η αναπηρία;

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας που μπορούν να επιφέρουν βλάβες και να επηρεάσουν αρνητικά τις δυνατότητες του ατόμου να έχει μια ολοκληρωμένη ζωή. Η αναπηρία μπορεί να είναι ορατή και εμφανής, αλλά μπορεί και όχι, όπως αλλεργίες, νοητική υστέρηση ή σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Όμως, σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας η συνθήκη της αναπηρίας είναι μια κοινωνική κατασκευή. Πέρα και παρά τα προβλήματα που προξενεί η σωματική, ψυχική ή διανοητική βλάβη, είναι η αντιμετώπιση από την κοινωνία που δημιουργεί τον αποκλεισμό, το αίσθημα κατωτερότητας, τελικά την αναπηρία.

Μια χρήσιμη διάκριση είναι ανάμεσα στη βλάβη, η οποία αφορά την πραγματική φυσική κατάσταση, και την αναπηρία, η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση με ένα μη-προσβάσιμο περιβάλλον και τους περιορισμούς που έχουν δημιουργηθεί από τις κοινωνικές αντιλήψεις και δομές.

Το τι στάση κρατά η κάθε κοινωνική ομάδα δείχνει και το πώς αντιμετωπίζει μία κατάσταση που μπορεί να βιώσει ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Αλλά και το πώς ορίζουμε την ίδια την ιδιότητα του ανθρώπου. Για τις βοηθούς μητρότητας η απάντηση είναι μάλλον προφανής. Το να είμαστε άνθρωποι ισοδυναμεί με το να δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα τους, με τις ικανότητες ή τις αναπηρίες τους. Η θέση μας είναι εξ ορισμού αυτή της αποδοχής, της ενσυναίσθησης, της υποστήριξης και της αλληλεγγύης.

Μόνο που συχνά δεν έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία για να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές στην πράξη. Εδώ είναι που μπορεί ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος να βοηθήσει με την παροχή αυτών των πληροφοριών, μέσω διαφόρων δράσεων κι εκδηλώσεων, με την ενεργητική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία (εγκύων, μητέρων, ζευγαριών, παιδιών, αλλά και βοηθών μητρότητας ή μαιών με αναπηρία).

Γραπτή πολιτική συλλόγου

Η ύπαρξη γραπτής πολιτικής κρίνεται αναγκαία για τρεις κυρίως λόγους:

α) για να γνωρίζουν οι βοηθοί μητρότητας τι σημαίνει η υποστήριξη μητέρων και οικογενειών με αναπηρία, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν κατάλληλες τεχνικές.

β) για να επικοινωνούν καλύτερα οι μητέρες και οι οικογένειες τους με τις βοηθούς μητρότητας.

γ) για να γίνει γνωστό ότι η μητρότητα και η γονεϊκότητα εν γένει είναι εφικτή ακόμη και όταν ένα άτομο ζει σε συνθήκες αναπηρίας, πράγμα που θα βοηθήσει στην άρση των προκαταλήψεων.

Κύρια σημεία αυτής πολιτικής είναι τα εξής:

  • Σεβασμός και αποδοχή:

Κάθε άνθρωπος αξίζει τον σεβασμό των άλλων. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανοτήτων, φυσικής κατάστασης ή σωματικής, διανοητικής, συναισθηματικής βλάβης. Ο σεβασμός δεν έχει σχέση με την κοινωνική θέση του κάθε ατόμου αλλά με την αξία του ως προσώπου. Η αποδοχή είναι προϋπόθεση του σεβασμού και προϋπόθεση της ομαλής συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων και βασική αρχή της φιλοσοφίας των βοηθών μητρότητας.

  • Χρήση κατάλληλου λεξιλογίου:

Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε να δείχνουν αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό, π.χ.: αναπηρικό αμαξίδιο αντί για καροτσάκι, άτομο με κινητικά προβλήματα αντί για σακάτης, βαρήκοος/η ή κωφός/ή αντί για κωφάλαλος/η, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης αντί για στραβός, άτομο με τριχρωμία 21 αντί για άτομο με σύνδρομο Ντάουν, άτομα με νοητική υστέρηση αντί για καθυστερημένος/ή.

  • Η διακριτικότητα στη συμπεριφορά και στην άμεση επαφή με άτομα με αναπηρία:

Προσφορά βοήθειας με τρόπο που να δείχνει σεβασμό στο άλλο άτομο κι όχι πατερναλιστική συμπεριφορά.

  • Αναγνώριση των αναγκών και αξιοποίηση των εμπειριών και δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρία:

Εστιάζοντας στις ικανότητες/δεξιότητες του κάθε ανθρώπου και όχι στα μειονεκτήματα ή τις δυσκολίες του, αυτόματα του δίνουμε αξία και η αυτοπεποίθησή του τονώνεται. Ταυτόχρονα, η ομάδα μας και η κοινωνία γενικότερα αξιοποιεί αυτές τις ικανότητες και κερδίζει πολλά από αυτό.

  • Γνώση και αξιοποίηση των υποδομών:

Δεδομένου ότι οι χώροι, οι υπηρεσίες και οι παροχές εμποδίζουν μάλλον παρά διευκολύνουν τη συμμετοχή ΑμεΑ οποιουδήποτε είδους, είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για την προσβασιμότητα ενός χώρου εκδηλώσεων, π.χ. όταν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ειδικά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ομαδικών συναντήσεων, συνελεύσεων, σεμιναρίων, κ.ά) από τον σύλλογό μας, δίνουμε προτεραιότητα στην εύρεση προσβάσιμων χώρων για κάθε εκδήλωση του συλλόγου και/ή υπάρχει σαφής ενημέρωση στις ανακοινώσεις των εκδηλώσεων για την προσβασιμότητα, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πλήρης.

  • Προετοιμασία σχετικών συναντήσεων-εκδηλώσεων-σεμιναρίων:

Συχνά υπάρχουν υποδομές ή και υπηρεσίες τις οποίες δεν αξιοποιούμε γιατί δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη τους, όπως βοηθήματα για τυφλούς ή κωφούς, ή κινητές ράμπες και συνεπώς αυτο-αποκλειόμαστε από έναν χώρο ή ένα συμβάν. Είναι απαραίτητο να επικοινωνούμε με την κάθε δομή, δημόσια ή ιδιωτική, προκειμένου να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση της.

  • Συνεννόηση με ΑμεΑ από πριν για πρακτικά ζητήματα:

Τα άτομα με αναπηρία πάντοτε γνωρίζουν από την εμπειρία τους τι ακριβώς βοήθεια ή διευκόλυνση χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει μια καλή συνεννόηση εκ των προτέρων για να μην δημιουργούνται προβλήματα ή παρεξηγήσεις, π.χ. για θέματα προσβασιμότητας ή ακουστικής διευκόλυνσης.

  • Επαφές με ανθρώπους και φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα των ΑμεΑ:

Συνήθως οι άνθρωποι με αναπηρία συσπειρώνονται σε συλλόγους και επικοινωνούν με σχετικούς φορείς, οι οποίοι έτσι έχουν μεγάλη εμπειρία και πολλές γνώσεις για τις ανάγκες και τις δεξιότητές τους. Θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχουμε ως σύλλογος βοηθών μητρότητας συνεργασίες με ομάδες ατόμων με κινητική αναπηρία, κωφούς ή τυφλούς, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε οικογένειες με αναπηρίες, όπως και καλύτερη, πιο ισότιμη, συνεργασία με βοηθούς μητρότητας με αναπηρία.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σε επιμορφωτικά σεμινάρια που θα οργανώνει τακτικά ο σύλλογος.

 

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του συλλόγου

 

Σύνταξη εγγράφου και επιμέλεια: Μυρτώ Χρονάκη, Μαρία Ανδρεουλάκη

Έγκριση από Δ.Σ.: 2019