Το Διοικητικο Συμβουλιο Του Συλλογου

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές με τρία αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από Γενική Συνέλευση για 2 έτη.

Από τις 22/2/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας αποτελείται από τα εξής μέλη:

Κατερίνα Γάτου, Πρόεδρος

Λωρένα Αλμπανέλλη, Αντιπρόεδρος

Γεωργία (Γιολάντα) Γεωργίου, Γραμματέας

Μαρία Στραγαλινού, Ταμίας

Παναγιώτα Φράγκου, Μέλος

 

Μυρτώ Χρονάκη, Αναπληρωματικό Μέλος

Νικολέτα Βασίλα, Αναπληρωματικό Μέλος

Δήμητρα Βασιλού, Αναπληρωματικό Μέλος