ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης βοηθών μητρότητας, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να διαβάσουν τουλάχιστον δέκα βιβλία από την παρακάτω λίστα. Τα υποχρεωτικά βιβλία είναι σημειωμένα ως ‘Υποχρεωτικό’ με έντονη διαγράμμιση και πλάγια γραφή. Κάποια από τα παρακάτω βιβλία ίσως είναι εξαντλημένα ή υπό επανέκδοση. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε αν θέλετε να τα βρείτε μέσω άλλων μελών του συλλόγου ή από δανειστικές βιβλιοθήκες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιογραφία μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ: