Άρθρα Blog

Μελέτη για τον τόπο τοκετού

Η μελέτη για τον τόπο τοκετού (Birth Place Study) «αθωώνει» τους τοκετούς που πραγματοποιούνται σε κλινικές διαχειριζόμενες από μαίες και στο σπίτι.

Το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας (NHS) θα μπορούσε να αποτρέψει την άσκοπη βλάβη εις βάρος των γυναικών και να περιορίσει τις δαπάνες αν δινόταν σε περισσότερες γυναίκες η πραγματική επιλογή να γεννήσουν σε κλινικές διαχειριζόμενες από μαίες ή στο σπίτι. Οι χαμηλού κινδύνου γυναίκες που σχεδιάζουν να γεννήσουν στο νοσοκομείο έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να υποβληθούν σε καισαρική τομή σε σχέση με αυτές που σχεδιάζουν να γεννήσουν σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον.

Η εν λόγω μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου και σχεδιάζουν να γεννήσουν στο σπίτι ή σε κλινική διαχειριζόμενη από μαίες είναι πολύ πιο υγιείς μετά τον τοκετό. Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να γεννήσουν στο νοσοκομείο έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να υποστούν παρεμβάσεις οι οποίες προκαλούν περισσότερα προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του τοκετού, στη μεταγεννητική περίοδο και για το υπόλοιπο της αναπαραγωγικής τους ζωής, ιδίως κατά τη διάρκεια επόμενων τοκετών.

Για τις γυναίκες που αποκτούν δεύτερο ή επόμενα παιδιά και σχεδιάζουν να γεννήσουν στο σπίτι ή σε κλινική διαχειριζόμενη από μαίες τα αποτελέσματα είναι σαφή: τα αποτελέσματα της έκβασης των τοκετών τόσο για την υγεία της μητέρας όσο και για την υγεία ου βρέφους είναι καλύτερα στην πρώτη περίπτωση από ό,τι για γυναίκες που σχεδιάζουν να γεννήσουν  στο νοσοκομείο.

Για τις γυναίκες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί η έρευνα είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να γεννήσουν στο σπίτι ή σε κλινική διαχειριζόμενη από μαίες αντιμετωπίζουν σαφώς λιγότερα προβλήματα, ενώ βιώνουν τα συνακόλουθα μόνιμα αποτελέσματα που σχετίζονται με βελτιωμένη υγεία για τις ίδιες και τα μωρά που θα αποκτήσουν στο μέλλον. Επίσης, η υγεία των βρεφών είναι εξίσου καλή όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε κλινική διαχειριζόμενη από μαίες.

Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος για τα βρέφη πρωτοτόκων μητέρων που σχεδιάζουν να γεννήσουν στο σπίτι. Τα βρέφη που πέθαναν ήταν τόσα λίγα, ώστε δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν αυτό οφείλεται στον τόπο του τοκετού. Όταν όμως λαμβάνεται υπόψη αυτό το στατιστικό στοιχείο σε συνδυασμό με άλλα στατιστικά δεδομένα αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως είναι η εισρόφηση μηκωνίου ή το κάταγμα κλείδας, παρατηρείται ελαφρά αύξηση των συνολικών προβλημάτων της τάξης του 0,5% έως 1%. Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσον ορισμένα από αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα και πόσα από αυτά τα μωρά μπορεί να αναρρώσουν και να εξελιχθούν σε υγιή παιδιά (ή να είναι υγιή μεγαλώνοντας).

Οι γυναίκες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι κίνδυνοι για το μωρό είναι πολύ μικροί, ενώ σημαντικά είναι τα οφέλη για τις ίδιες από τον τοκετό στο σπίτι και σε κλινικές διαχειριζόμενες από μαίες. Ενδέχεται μάλιστα να επικεντρωθούν με μεγαλύτερη ευκολία στη φροντίδα του μωρού τους και στον θηλασμό (αν επιθυμούν να θηλάσουν), ενώ μειώνονται ταυτόχρονα οι κίνδυνοι στην επόμενη εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Περαιτέρω έρευνες χρειάζεται να διεξαχθούν σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια του τοκετού στο σπίτι και το νοσοκομείο για τα πρωτότοκα μωρά, ιδίως όταν η απόφαση για μεταφορά από το σπίτι στο νοσοκομείο λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η παροχή υπηρεσιών από μαίες σε επίπεδο κοινότητας οι οποίες θα προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν να γεννήσουν σε ανεξάρτητες κλινικές διαχειριζόμενες από μαίες ή στο σπίτι συνεπάγεται εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων σε ετήσια βάση για το βρετανικό ΕΣΥ, ενώ θα συμβάλει και στη βελτίωση της υγείας μητέρων και βρεφών.  Οι καισαρικές τομές από μόνες τους υπερδιπλασιάζουν το κόστος του τοκετού.  Η Ένωση AIMS εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το ότι το κόστος των νοσοκομειακών τοκετών εξακολουθεί να υπολογίζεται με ανεπαρκή στοιχεία.

Η AIMS εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι το επίπεδο φροντίδας που λαμβάνουν οι γυναίκες που μεταφέρονται από το σπίτι στο νοσοκομείο είναι εξαιρετικά χαμηλό σε ορισμένα μέρη λόγω των ιατρικών προβληματισμών που συνδέονται με έναν τοκετό ο οποίος προγραμματίζεται για το σπίτι.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του NHS Choices σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης Birthplace in England http://www.nhs.uk/news/2011/11November/Pages/hospital-births-home-births-compared.aspx

Οι έξι πλήρεις εκθέσεις που συμπεριλαμβάνουν ποιοτικές μελέτες περιπτώσεων είναι διαθέσιμες εδώ http://www.sdo.nihr.ac.uk/projdetails.php?ref=08-1604-140

Η μετάφραση του Δελτίου Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  www.aims.org.uk της Ένωσης για τη Βελτίωση των Μαιευτικών Υπηρεσιών (Association for Improvements in the Maternity Services) πραγματοποιήθηκε κατόπιν άδειας.